X

Ukázka z lekce 3 - People from different parts of the world - Krok 3

« Krok 3/10 »

Gramatika

Předložky. Prepositions.

in a flat v bytě at eleven o'clock v jedenáct hodin
in a factory v továrně on Saturdays o sobotách / každou sobotu
in a village na vesnici on a farm na farmě
in the north na severu for the Japanese National Orchestra v Japonském národním orchestru
in the morning ráno for the Evening News pro / do Evening News
in the evening večer    

Číslovky nad 21. Numbers above 21.

21 twenty-one 101 a / one hundred and one
22 twenty-two 113 a / one hundred and thirteen
30 thirty 200 two hundred
40 forty 299 two hundred and ninety-nine
50 fifty 300 three hundred
60 sixty 401 four hundred and one
70 seventy 450 four hundred and fifty
80 eighty 579 five hundred and seventy-nine
90 ninety 999 nine hundred and ninety-nine
100 a / one hundred 1,000 a / one thousand

Zapamatujte si

Mezi desítkami a jednotkami se píše pomlčka: twenty-three. Pokud slova hundred a thousand jsou číslovky, tak v množném čísle nepřibírají -s. Toto je jen v případě těchto slov jako podstatných jmen: hundreds of cars - stovky aut.
« Krok 3/10 »