Vánoce - Štědrej večer nastal

Štědrej večer nastal,
štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal.

Paní mámo vstaňte,
paní mámo vstaňte,
koledy nám dejte,
koledy nám dejte.

Paní máma vstala,
paní máma vstala,
koledy nám dala,
koledy nám dala.