Nedvědi - Stánky

U stánků na levnou krásu
postávaj a smějou se času
s cigaretou a s holkou
co nemá kam jít
Skleniček pár a pár tahů z trávy
uteče den jak večerní zprávy
neuměj žít a bouřej se
a neposlouchaj

Ref.: Jen zahlídli svět
maj na duši vrásky
tak málo jen málo je lásky
ztracená víra
hrozny z vinic neposbírá

2. U stánků na levnou krásu
postávaj a ze slov a hlasů
poznávám
jak málo jsme jim stačili dát

Ref.: Jen zahlídli svět
maj na duši vrásky
tak málo jen
málo je lásky
ztracená víra
hrozny z vinic neposbírá