Vánoce - Narodil se Kristus Pán

Narodil se Kristus Pán,
veselme se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se,
REF: z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám, narodil se.

Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života...

Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se.
Z života...

Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života...

Boží Syn se vtělil, veselme se,
aby hříšné spasil, radujme se.
Z života...

Z nebe na zem sstoupil, veselme se,
aby nás vykoupil, radujme se.
Z života...

Chudý s námi bydlel, veselme se,
zimu, bídu trpěl, radujme se.
Z života...

Ponížení přijal, veselme se,
by nám nebe získal, radujme se.
Z života...

Pánem jsa všech pánů, veselme se,
snášel pro nás hanu, radujme se.
Z života..

Syn jsa Boha Otce, veselme se,
dán jest zemské Matce, radujme se.
Z života...