Vánoce - Jak si krásné neviňátko

1. Jak si krásné, neviňátko,
v prostřed bídy nebožátko,
před tebou padáme,
dary své skládáme.

2. Já ti nesu dvě kožičky,
by zahřály tvé údíčky;
já zas trochu mlíčka,
by kvetly tvá líčka.

3. Já ti nesu veselého beránka
 ze stáda svého;
s ním si móžeš hráti,
libě žertovati.

4. A co my ti, nuzní,
dáme, darovati co nemáme;
my ti zadudáme,
písně zazpíváme.

5. Pastuškové mu dudajú,

zvuky dud sa rozléhajú,
slavně dudy dujú,

všeci prozpévujú.

6. Měj se dobře, Jezulátko,
přespanilé pacholátko!
S tebú sa lúčíme,
Bohu porúčíme.