Štafetové - Práskni a hledej

Účastníci: l chlapec, l dívka, 2 dospělí pomocníci.
Pomůcky: l2 balónků, velká krabice, l2 malých proužků barevného papíru, propiska, stopky

Hra: Zarolujte proužky papíru a umístěte je do balónků. Pak je nafoukněte a zavažte. Umístěte je do velké otevřené krabice a dejte je na hrací plochu. Hráči se posadí na židle směrem k divákům. Na povel „START“ běží ke krabici, každý si vezme jeden balonek, vrátí se zpět na svou židli a sedne si na balonek, aby jej prásknul. Pak musí najít proužek papíru a dát jej pomocníkovi. Vše opakují dokud mají balónky, nebo dokud neuplyne 60 vteřin. Pomocníci určí vítěze podle počtu papírků.


Vytisknout