Štafetové - Věž z plechovek

Účastníci: 2 chlapci a 2 dívky
Pomůcky: prázdné plechovky od limonády (24 - 36) , 2 pytle, stůl

Hra: Chlapcům a dívkám dejte stejný počet plechovek. Plechovky chlapcům rozházejte v jedné části místnosti a dívkám ve druhé. Dejte každému týmu pytel na odpadky. Určete časový limit 2 minuty. Kdy řeknete start, běží každý tým sbírat své plechovky. Mají povoleno pracovat způsobem jakým chtějí. Musí shromáždit všechny své plechovky do pytle. Pak běží dopředu ke stolu a z plechovek postaví věž. Vítězí tým, který jako první poskládá plechovky na sebe.
Nápověda: Než určíte časový limit, zvažte velikost místnosti.


Vytisknout