Štafetové - Čtyřnohý běh

Účastníci: 3 chlapci a 3 dívky
Pomůcky: 6 kusů provazu nebo lana, stopky

Hra: Postavte hráče těsně vedle sebe. Provazem přivažte nohy osoby, která je uprostřed k nohám obou hráčů stojících po stranách. Hra spočívá v tom, že hráči běží co nejrychleji na konec místnosti a zpět. Budou však mít problémy se sladěním pohybů při běhu se svázanýma nohama.
Nápověda: Přesvědčte se, že provazy nejsou kolem nohou dětí příliš utažené. Pokud je hrací plocha příliš malá, nechte běžet týmy zvlášť a změřte jim čas.


Vytisknout