Štafetové - Závody v oblékání

Účastníci: l chlapec a l děvče
Pomůcky: 2 páry velmi velkých kalhot, 2 velké šaty, 2 staré kabáty, 2 klobouky

Hra: Hráči se postaví před vás na jednu stranu jeviště. Oblečení složte na dvě hromady na protější stranu. Až zavelíte, děti běží na opačný konec jeviště a obléknou si kalhoty. Pak musí běžet zpět k vám na startovní čáru, dotknout se vaší ruky, běžet zpět k oblekům a obléci si šaty. Pak se opět musí vrátit, plácnout vás do ruky, běžet zpět a obléci si kabát. Nakonec si nasadí klobouk. Vítězí dítě, které bude oblečeno první.
Nápověda: Přesvědčte se, že obleky jsou dost velké, aby je děti snadno oblékly. Řekněte dětem, aby si sundaly boty. Snadněji si pak navléknou kalhoty.


Vytisknout