Štafetové - Větrná štafeta

Účastníci: 6 chlapců nebo dívek
Pomůcky: 2 polystyrénové kelímky, klubko provázku, nůžky, lepící páska ,4 židle

Hra: Každý z 6 hráčů si vybere l dítě. Rozdělte je do dvou družstev. Pošlete první družstvo k židlím na opačném konci místnosti, 3 děti na každou židli. Totéž udělejte s druhým družstvem, oběma týmům vysvětlete, že předmětem hry je, že každý člen týmu bude foukáním posunovat na provázku ke spoluhráči na opačném konci místnosti. Pak bude spoluhráč foukáním posunovat kelímek zpět na začátek. Budou pokračovat dokud se všichni nevystřídají. Družstvo, které skončí první, vyhraje. Hráčům není dovoleno používat ruce, nebo se jakýmkoli způsobem dotýkat kelímku. Hráči, kteří nefoukají na kelímek, musí stát na čáře vedle židle svého družstva. Povzbuďte všechny diváky aby na váš povel „Připravit, pozor, teď“ začali hráče povzbuzovat. Vítězný tým odměňte.


Vytisknout