Štafetové - Štafeta s verši z Písma

Účastníci: 2 týmy složené z chlapců a dívek (počet závisí na počtu vybraných veršů z Písma)
Pomůcky: 2 tabule nebo malířské stojany s papírem, 2 kusy křídy nebo tužky

Hra: Vyberte verš z Bible a přečtěte jej několikrát nahlas oběma týmům. Příklad: Jan 3:16. Na povel „START“ se první hráči obou týmů rozeběhnou k tabuli a čitelně napíší první slovo biblického verše. Pak musí běžet zpět a podat křídu druhému hráči v družstvu. Druhý běží k tabuli a napíše následující slovo verše. Stejným způsobem pokračuje další dítě. Tým, který jako první správně napíše verš, vítězí. Spoluhráči v týmu si mohou vzájemně napovídat následující slova verše.


Vytisknout