Štafetové - Běh v pytli

Účastníci: 2 nebo více dětí
Pomůcky: 2 pytle (na brambory, nebo igelitové)

Hra: Závod v pytli je znám dlouhou dobu, takže nepotřebuje vysvětlení. Nicméně pro ty, kteří možná trpěli nehravostí. Co uděláte je, že každé dítě postavíte do pytle, děti si přidržují horní lem pytle a skáčou z jednoho konce místnosti na druhý. Kdo první přeskočí cílovou čáru, vítězí. Jako obměna: požadujte na dětech zarecitování jednoho slova z verše k zapamatování při každém skoku.
Nápověda: Ujistěte se, že délka trati je dostatečně dlouhá, aby její překonání trvalo hráčům asi l minutu. Oba hráči musí mít stejně velké pytle.


Vytisknout