Štafetové - Překážkový běh

Účastníci: 2 nebo více dětí
Pomůcky: zde jsou dva seznamy námětů pomůcek. Použij svou fantazii pro vytvoření své vlastní překážkové dráhy.
Seznam č. l: míč, budík, tepláky, koláč, kartáček na zuby, otvor pro dveře
Seznam č. 2: smeták, štos papírů, šaty, šňůra na prádlo, kolíčky, nádobí, utěrka, pytel s odpadky, stůl(postel), prostěradlo
Příprava: Ze všech her má tato nejvíce variant. Jednoduše potřebujete 5 nebo 6 věcí, které budou děti dělat. Je dobré aby všechny akce navazovaly, takže hra bude mít jeden námět.

Hra: Změřte čas prvního účastníka, když běží překážkovou dráhu. Pak změřte čas druhému. Kdo má lepší čas vítězí.
Příprava do školy!
l. Hoď balón na budík.
2. Oblékni teplákovou soupravu (přes šaty)
3. Sněz koláč.
4. Vyčisti si zuby
5. Proběhni dveřmi
Úklid
1. Zameť smetáčkem kousky papírů
2. Pověs šaty na šňůru
3. Utři nádobí
4. Vynes pytel s odpadky
5. Ustel postel
Nápověda: Udělejte dopředu zkoušku s několika dětmi, abyste vychytali chyby.


Vytisknout