Štafetové - Plivání semínek

Účastníci: l chlapec a l dívka
Pomůcky: 2 talíře plné semínek z melounu a 2 mísy

Hra: Pomocníci drží talíře plné semínek před publikem. Na povel „START“ hráči naberou svými ústy semínka, běží na druhý konec místnosti, vyplivnou semínka do misky (každý má svou) pak musí běžet zpět a nabrat další semínka a udělat totéž. Kdo během dvou minut naplní svou misku více semínky, vítězí.


Vytisknout