Schovávaná - Hledání v poštovní tašce

Účastníci: 2 děti
Pomůcky: 2 plátěné poštovní tašky naplněné obálkami, novinami, dopisy a papíry, 2 obálky a známky

Hra: Napište jméno prvního hráče na jednu z obálek. Schovejte ji do jeho poštovní tašky. Totéž udělejte s druhým hráčem. Kdy řeknete „START“, děti vyprázdní své poštovní tašky, najdou obálky se svými jmény, vrátí všechny ostatní papíry zpět do svých tašek, drží v ruce své obálky. Kdo je první, vítězí.
Nápověda: Při psaní jmen na obálky použijte velké výrazné písmo, aby děti mohly snadno poznat svou obálku.


Vytisknout