Schovávaná - Sbírací hon

Účastníci: Ty, 2 dospělí pracovníci a všechny děti
Pomůcky: seznam věcí, které by děti mohly mít sebou, kdy přijdou do církve - hřeben, peníze, Bibli, tužku, červené bačkory, něčí obrázek, modrý kabát, ...........

Hra: Rozdělte děti do dvou týmů, v nichž vedoucími budou vaši dospělí pracovníci. Vyvolávejte věci z vašeho seznamu. Oba pracovníci běží mezi diváky a pokusí se nalézt členy týmu, kteří mají tyto věci. Pomocník, který jako první přinese všechny věci na pódium a vloží vám je do rukou, je vítěz.
Příklad: Vyvoláte „červené bačkory, modrý baret, červený hřeben“. Oba dospělí pracovníci vyběhnou a snaží se najít někoho obutého v červené bačkory, pak někoho oblečeného do modrého baretu a někoho, kdo má červený hřeben. Děti, které mají tyto věci, dají je pracovníkům, kteří všechno přinesou a vloží do vašich rukou. Ujistěte se, že pracovníci mohou snadno běhat kolem, neboť tato hra může být pro ně velmi unavující.
Nápověda: Vysvětlete dětem,že musí zůstat sedět na svých sedadlech. Jestliže se děti snaží vyběhnout na pódium a sami vám věci odevzdat, může být někdo zraněn.


Vytisknout