Brisca

Příklad varianty hry pro 2 hráče:
Druh karet : Španělské "NAIPES"
Hodnoty sestupně: A(1)=11,3=10,12=4,11=3,10=2 a dále bez hodnot (9,8,7,6,5,4,2)=0

Rozdají se po jedné tři karty každému. Zbývající se ponechají neotočené v dobíracím balíčku. Horní se však otočí a umístí lícem vzhůru tak, aby napůl vyčnívala zpod balíčku - karty této barvy jsou trumfy. Následně první hráč vynese na stůl jednu kartu. Pokud ji soupeř přebije, vezme si obě karty k sobě do vyhrané hromádky, kterou u sebe nechá ležet na stole. Pokud soupeř kartu nepřebije, vezme si ji do své výherní hromádky vynášející hráč. Oba hráči si po jedné kartě líznou z dobíracího balíčku a doplní si tak karty v ruce zase do počtu tří. Dále vynáší ten, který posledně karty bral. Hra se analogicky opakuje. Na konci si hráči sečtou uhrané body - spočítají hodnotné karty ve svém uhraném balíčku. (Eso za jedenáct bodů, trojka za deset atd., jak zmíněno výše, tedy 12ka král za 4 body, 11ka za 3body a 10ka za 2 body. Ostatní karty se nepočítají, nemají žádnou bodovou hodnotu.) Vítězí hráč s vyšším uhraným součtem bodů. Zvláštností je možnost vyměnit sedmičku za jiný trumf (pod odloženým balíčkem) a také skutečnost, že přebíjení vynesené karty není povinné.


Vytisknout