Jídlo a pití - Vločková pizza

Účastníci: l chlapec a l dívka
Pomůcky: Ovocné Loops obilniny (vločky), 4 malé kousky pizzy,
2 talíře, stůl

Hra: Na stůl položte talíře, na každý dejte dva malé kousky pizzy a posypejte je vločkami tak, aby byly úplně zakryty. Hráče postavte na startovní čáru čelem k divákům. Stůl by měl být asi 7,5 m daleko. Hráče poučte o tom, že během hry nesmějí používat ruce. Když řeknete „START,“ hráči běží ke stolu, ústy se snaží prokousat skrz ovocné vločky ke kousku pizzy. S pizzou v ústech běží zpět na startovní čáru. Pak koušou pizzu postaveni čelem k divákům. Celou hru opakují s druhým kouskem pizzy. Vítězem se stává ten hráč, který jako první sní oba kousky pizzy.
Nápověda: Z pizzy ukrojte malé kousky. Zvažte použití plastikových pytlíků k zakrytí oblečení hráčů.


Vytisknout