Jídlo a pití - Žvýkací štafeta

Účastníci: 2 chlapci a 2 dívky
Pomůcky: 2 nádoby s nutelou, 2 nože a veku

Hra: Umístěte na stůl otevřenou nádobu s nutelou, nůž a půl veky pro každý tým. Mějte pomocníka, který bude u stolu dohlížet na děti. Jakmile řeknete „START“, jeden chlapec a dívka běží z jedné strany pódia ke stolu, uchopí plátek veky, namaže jej nutelou, přeloží na polovinu, ukousne si a pak žvýká a žvýká a polyká. Pomocník dohlíží na férový postup při kousání, žvýkání a polykání. Když dá signál, hráči běží zpět a plácnutím ruky předají štafetu. Hráči se střídají a namazané veky, ze kterých si předtím ukousli, skládají na hromadu. Doporučený limit je 2 minuty. Pokud čas hry uplynul, ukončete ji písknutím na píšťalku v okamžiku, kdy je jasný vítěz. Jsou-li oba týmy uprostřed žvýkání, přidejte další vteřiny, dokud nebude jasné, kdo je jasný vítěz. Spočítejte nakousané veky, abyste mohli určit vítěze.
Poznámka: Hru upravte, aby se neplýtvalo jídlem.


Vytisknout