Jídlo a pití - Houpající se párky

Účastníci: 2 chlapci a 2 dívky
Pomůcky: 4 uvařené párky, 4 provázky, tyčka

Hra: Párky uvažte na provázky. Druhé konce provázku přivažte na tyčku. Nechte mezi mi stejné mezery. Tyčku zajistěte v horizontální poloze, nebo ať ji vaši pomocníci drží na jednom místě. Ujistěte se, že párky visí přímo před ústy dětí. Řeknete „START“ a děti začnou jíst své párky. Kdo jej první sní, vyhrává. Děti musí mít během jídla ruce za zády. Během hry je dobré hrát na klávesy a udávat tempo tóny.
Nápověda: Párky neuvazujte vprostředku, ale blíže jednomu konci. Poučte hráče, aby začali jíst odspodu. Varujte je, že jim párek nesmí odpadnout a nesmí jej stáhnout z provázku. Pokud to udělají, budou diskvalifikováni. Musí vše spolknout než skončí.


Vytisknout