Blackjack

Příklad varianty hry pro 2 až 6 hráčů:
Druh karet : Źolíkové (francouzské), používá se i více balíčků
(Hodnoty : A=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J=10,Q=10,K=10,A=11 Výjimka: dvě esa mají součet 12 (11+1)
Cíl hry: Dosáhnout součtu hodnot karet, který se nejvíce blíží součtu 21 a přesahuje hodnotu karet bankéře.

Nejprve hráči vsadí. Pak začne bankéř (= krupiér) rozdávat podle směru hodinových ručiček ze svého pohledu karty hráčům. Nejprve každému po jedné, včetně sebe, ve druhém kole jen hráčům. Na začátku hry tedy každý hráč obdrží dvě karty a bankéř pouze jednu. Pravidla se mohou lišit v tom, zda se karty rozdávají každému "tajně", nebo zda se jsou pokládány aversem vzhůru. Hráči se pak mohou rozhodnout, zda chtějí další kartu, či nikoliv. Je důležité přiblížit se nejvíce ze všech hodnotě 21. Ale pozor, hráč, který má v ruce součet karet větší než 21 je tzv. „trop“ neboli „přes“. Vždy je tedy nutné pečlivě zvažovat, zda si další kartu vyžádat nebo ne. Eso (A) se může počítat podle vlastního uvážení za 1 nebo za 11. Hráč, který je „trop“, vždy prohrává a to i tehdy, pokud je „trop“ i bankéř. To znamená, že blackjack upřednostňuje bankéře. Pokud má hráč i bankéř shodný počet bodů, hra končí nerozhodně (nikdo nevyhrává). Každý hráč hraje samostatně proti bankéři, což znamená, že je možné, aby v průběhu jedné hry bankéř s některými hráči vyhrál, s některými prohrál a s jinými třeba remizoval. Pořadí při hře je takové, že bankéř nejprve podle pokynů obslouží požadavky hráčů na přidání karty (vždy po jedné dokola). Když všichni již mají dostatek (případně vypadli, protože přesáhli součet 21), rozdá bankéř další karty i sobě a podle výsledku vyplatí sázky nebo sebere prohrávající vklady. Bankéř má ovšem přesně stanovená pravidla, jak hrát. Pokud je součet bankéře do 16ti, musí vždy vzít další kartu, pokud je 17 a výše, nesmí brát další kartu a musí zůstat stát. Pokud má krupiér black jack, prohrávají svou sázku všichni hráči s výjimkou těch, kteří sami mají black jack – ti končí nerozhodně (stand off). Mohou se používat (ale také nemusí) následující doplňková ustanovení:

Doplňková ustanovení

Pouze jedna karta na rozdělené eso

(Hraje-li hráč "split" s dvěma esy, vydá krupiér na každé eso pouze jednu kartu a hra končí. Eso se tedy vždy počítá za 11.)
Vícenásobný split

(Rozdělí-li hráč hru na dvě karty a v následujícím tahu obdrží opět kartu stejné hodnoty, může ve splitu pokračovat. Hra se tedy rozdělí na tři samostatné hry.)
Omezení double

(Zdvojnásobení hry je povoleno pouze při určité kombinaci karet (například pouze při součtu 9, 10 nebo 11).)
Double po split

(Zdvojnásobení hry nemusí být povoleno v případě, že se hraje rozdělená hra.)
Zákaz split na desítku

(Hráč nesmí rozdělit hru na dvě desítkové karty (např. Jack a Queen). Je to myšleno jako ochrana hráče, protože 20 je považováno za velmi dobrou hodnotu, kterou se nedoporučuje rozdělovat.)


Vytisknout