Jídlo a pití - Nakrm mě!

Účastníci: 4 děti rozdělené do 2 týmů
Pomůcky: 2 misky pudinku a 2 lžíce, popřípadě 2 židle

Hra: Nechte první členy obou týmů, aby si se zkříženýma nohama sedli na zem. Řekněte jim, aby si dali ruce za záda. Další členové týmu se musí pohodlně usadit (nejlépe kleknout si) za prvního člena a vsunout své ruce pod spoluhráčovy ruce. Ty budou sloužit k obsluze prvního hráče. Umístěte misku s pudinkem na zem před prvního hráče z dosahu rukou druhého hráče. Vedle misek položte lžičky. Na povel „START!“ musí hráč klečící vzadu uchopit lžíci a nakrmit hráče před sebou. Kdo má první prázdnou nádobu, vyhrává.


Vytisknout