Jídlo a pití - Hora pražených buráků

Účastníci: 6 dětí
Pomůcky: 5 velkých balíků buráků
dostatečně velká skleněná nádoba nebo mísa na buráky
stůl, 6 papírů, 6 tuže

Příprava: Než začnete hrát, vysypte balík s buráky a spočítejte je. Poznamenejte si jejich počet. Pak je nasypte do skleněné nádoby na stole. Čtyři balíky si ponechte jako cenu pro vítěze.

Hra: Vyzvěte účastníky aby přišli ke stolu. Dejte jim l0 sekund na prohlédnutí nádoby s arašídy, ale nedovolte jim dotknout se nádoby. Hráči pak napíší na papír číslo - odhad počtu arašídů v nádobě. Nikdo nesmí říci svůj odhad nahlas dokud všichni nenapíší své odhadované číslo. Když všichni dopíší, vyzvěte je aby vám ukázali co napsali. Kdo bude mít odhad nejbližší ke skutečnému počtu arašídů, získá 4 neotevřené balíky arašídů. Jako cenu útěchy dovolte ostatním pěti dětem aby si z nádoby nabraly plné ruce arašídů.


Vytisknout