Jídlo a pití - Závod ve žvýkání žvýkačky

Účastníci: l chlapec a l dívka
2 dospělí pomocníci
Pomůcky: 2 role páskových žvýkaček (typ žvýkačky - namotaná do pásky)
dvoje schůdky nebo židle, stopky nebo hodinky s vteřinovkou

Hra: Připravte si dvoje schůdky nebo 2 židle. Pomocník se postaví na schůdky směrem k publiku. 2 hráči se postaví zády ke schůdkům také čelem k publiku. Oba pomocníci drží krabičku s páskovou žvýkačkou, kterou budou krmit své hráče. Na začátku pomocníci odmotají tolik žvýkačky, aby dosáhla k ústům hráčů. Kdy řeknete „START!“ začnou děti odvíjet a žvýkat žvýkačku. Do úst jí musí vtáhnout co nejvíc, ale nesmí použít ruce. Pomocníci odmotávají žvýkačku, aby pomohli „nakrmit“ své hráče. Časový limit je 60 vteřin. Vítěz je určen tak, že se změří zbytek žvýkačky. Komu zbude méně, vyhrává.
Nápověda: Poučte pomocníky aby použili obě ruce a opatrně odmotávali žvýkačku. Lehce se může přetrhnout, ale budou-li opatrní bude se odvíjet lehce a hra se nepřeruší. Obměnou hry se žvýkačkou je spouštění kuliček hroznového vína nebo popcornu do úst hráčů. Pro určení vítěze počítejte množství kuliček.


Vytisknout