Jídlo a pití - Velká banánová čvachtanice

Účastníci: 8 dětí
Pomůcky: 4 banány přibližně stejně veliké
papírové ručníky
plechovka na odpadky

Hra: Vyberte 4 děti a dovolte jim aby si vybraly další 4 děti jako své partnery. v přední části místnosti je postavte do řady čelem ke svému partnerovi. Čtyřem dětem dejte banán. Poučte je, že s banánem nesmí nic udělat, dokud neřeknete „ČVACHTAT!“ Závod spočívá v tom, kdo co nejrychleji sloupne banán a nakrmí jím svého partnera. Dětem z církve řekněte, aby napočítaly do tří a zakřičely „čvachtat!“ Ty a tvoji pomocníci pozorujte soutěž, abyste viděli, kdo svého partnera nakrmí nejrychleji. Ten se stává vítězem. Nechte hráče, aby dali slupky a zbytky banánů do plechovky na odpadky a dejte jim papírové ručníky, aby se očistili. Možná si přejete dát vítězi nějaké cukroví s příchutí banánu, žvýkačky nebo poukaz na banánový split v místní cukrárně.
Nápověda: Pokud je vybrán někdo kdo nemá rád banány, nenuťte ho, aby se účastnil hry. Přesvědčte se, že všechny odpadky po banánech jsou uklizeny a odneste smetí v plechovce. Banány mají velmi výrazný zápach!


Vytisknout