Akční - Podejte zásoby

Účastníci: účastníci se rozdělí do 2 týmů, do řady podél stěn místnosti
Pomůcky: 20 balíků po šesti lahvích vody

Hra: Seřaďte týmy na opačné strany pokoje. Položte 10 balíků na konec každé řady hráčů. Na začátku hry poslední hráč každé řady zvedne balík a podá ho hráči před sebou, který ho podá hráči před sebou, atd. V okamžiku, kdy první balík dojde k prvnímu hráči, poslední hráč začne posílat druhý balík, pak třetí atd. Když první hráč v řadě dostane balík se šesti lahvemi, začne je skládat na sebe /skládají celé balíky, ne jednotlivé lahve/. Vítězí ten tým, který jako první přepraví všechny balíky a vyrovná je na sebe.
Nápověda: Nikdy nesmí být v pohybu více než jeden balík. Kdy ž by chtěli podávat více balíků najednou, pak jim pravděpodobně nějaký spadne na zem.


Vytisknout