Jídlo a pití - Skvělé házení Popcornu

Účastníci: 4 děti
Pomůcky: 4 hrsti popcornu, sáčky, stopky nebo hodinky s vteřinovkou

Hra: Každé ze 4 dětí si ze zbývajících dětí ve skupině vybere spoluhráče. Vpředu se spoluhráči postaví čelem k sobě, vytvoří tak dvě rovnoběžné řady asi 90 cm od sebe. Každému z prvních 4 dětí dejte sáček s popcornem. Napočítejte do tří a řekněte „START!“ a dejte li vteřin na to, aby hráči s pytlíky naházeli co nejvíce popcornu do úst svých spoluhráčů. Popcorn musí házet po jednotlivých kouscích. Hráči se nesmí navzájem dotýkat, spoluhráč se nesmí dotýkat sáčku s popcornem. Po uplynutí 15 sekund řekněte „STOP!“.
Nápověda: Pokud máte dost popcornu, můžete nechat děti, aby si vyměnili místo a opět házely po dobu 15 sekund. Připravte se na spoustu legrace a na luxování po skončení hry.


Vytisknout