Jídlo a pití - Soutěž v jedení „Spaghettios“

Účastníci: 2 děti
hlídač času
rozhodčí
Pomůcky: 2 velké ubrousky na uvázání okolo krku soutěžícího
l konzerva spaghettios
otvírák na konzervy
cena

Hra: Otevřete spaghettios a rozdělte je rovnoměrně na dva talíře. Vysvětlete, že úkolem je sníst co největší množství spaghettios během vyhrazeného času - nejčistší talíř vyhrává. Vyberte jednu z těchto možností - bez použití rukou nebo s použitím rukou. Uvažte ubrousky a řekněte „START!“ Ujistěte se, že diváci dobře vidí na jedlíky během i po jídle. Za dvě minuty zakřičí časoměřič „STOP!“. Můžete zažít mnoho legrace! Rozhodčí určí vítěze a odmění ho cenou.
Poznámka: SPAGHETIOSS nejsou špagety, ale druh obilnin určený k snídani.


Vytisknout