Házení - Házení pizzy

Účastníci: 2 dvojčlenná družstva a 2 pomocníci
Pomůcky: 2 létající talíře, 2 krabice na pizzu, stopky

Hra: Vyberte z jednoho týmu chlapce a z druhého dívku jako „Chytače pizzy“, každému dejte krabici na pizzu a postavte je čelem k divákům. Další dva hráči jsou „Nadhazovači pizzy.“ Každému dejte létající talíř a postavte je 3-3,6 m před své spoluhráče. Na povel „START“ nadhazovači hodí létající talíře do krabic od pizzy a chytači se pokusí zavřít krabice z chyceným talířem. Pomocníci v každém družstvu musí rychle sbírat létající talíře a vracet je zpět, aby nadhazovači mohli znovu házet. Pomocníci také počítají body týmu v němž slouží. Družstvo, které chytí do krabice nejvíce létajících talířů během 90 vteřin, vítězí.


Vytisknout