Házení - Házení obručemi

Účastníci: 2 chlapci a 2 dívky
Pomůcky: 2 plastové meče nebo násady na koště, l0 rámečků na vyšívání nebo obručí vyrobených z tvrdého provazu, obaleného lepící páskou

Hra: Každý tým má chytače a nadhazovače. Chytači se postaví zády k sobě, každý drží v ruce meč. Oba nadhazovači stojí ve stejné vzdálenosti od svých spoluhráčů. Oba současně hodí kruhy svým partnerům. Ti si je budou snažit chytit na svůj meč, ale nesmějí pohybovat nohama. Vyhraje družstvo, které chytí nejvíce kruhů.
Nápověda: Vzdálenost mezi nadhazovačem a chytačem je velmi důležitá. Hra podle toho může být velmi jednoduchá, nebo složitá.


Vytisknout