Akční - Praskání balónků

Účastníci: 2 děti
Pomůcky: 2 velké košile, 20 balónků, tkaloun

Hra: Před začátkem služby přivažte 10 balónků ke každé košili. 5 k přední straně každé košile a 5 k zadní straně každé košile. Dva účastníci přijdou dopředu a obléknou si košile. Vítězem je ten, který bouchne všechny balónky na své košili jako první. Mohou je mačkat, prokousnout, válet se po zemi, nebo je proštípnout. Kdo skončí první postaví se a zvedne ruce nad hlavu. Připravit! Pozor! Teď! Hra začíná! Vítěze odměňte malou cenou nebo sladkostí.
Nápověda: Použijte malé balonky úplně nafouknuté, místo velkých nafouknutých napůl. Velké balónky je těžké „prasknout“. Mějte několik náhradních balónků s provázkem pro případ, že balónek praskne před začátkem hry.


Vytisknout