Házení - Střílení měkkým míčkem

Účastníci: 2 chlapci a 2 dívky, 2 pomocníci
Pomůcky: barva, provaz, 3 staré pláště na kola, 4 měkké míčky
Příprava: Natřete barvou staré pláště na kolo, svažte je k sobě a zavěšte je na strop. Tvrdý karton s vyříznutými otvory může nahradit pláště od kola.

Hra: První chlapec a dívka si stoupnou asi 6 m od cíle. Oba se snaží hodit spodem míček skrz plášť od kola. Pokud se jim to podaří, jejich družstvo získává bod. Pak druhý chlapec a dívka přijdou na start a udělají totéž. První a druzí hráči se střídají, dokud každý nehodí 5 hodů. Družstvo, které získá větší počet bodů, vítězí.
Nápověda: Hru hrajte v bezpečné oblasti. Jeden nebo dva pomocníci sbírají a rychle vracejí míčky, aby hra měla spád.


Vytisknout