Házení - Házení létajícím talířem

Pomůcky: 2 létající talíře

Hra: 2 chlapci a 2 dívky, 2 dospělí - sběrači talířů pro každý tým
Nápověda: Chlapec a dívka se postaví pod pódium. Další dvě děti se postaví na pódium s létajícím talířem v ruce. Po napočítání do tří, hodí děti talíře svým spoluhráčům. Chytači se nesmí pohnout z místa. Pokud oba chytí talíř, posunou se o krok dozadu. Dospělí běžci vrátí talíře dětem na pódium. Ty pak znovu hází. Hra se opakuje, děti se posunují vždy o krok dozadu, dokud někdo neudělá chybu.


Vytisknout