Dovednost a síla - Věčně foukám bubliny

Účastníci: 6 dětí
Pomůcky: 6 malých bublifuků, stopky

Hra: Děti se postaví v přední části místnosti na startovní čáru čelem ke zbývajícím dětem. Každému dejte bublifuk a řekněte jim, aby je opatrně otevřely. Také je poučte aby nezačaly foukat bubliny, dokud nenapočítáte do tří. Cílem je vyfouknout co největší bublinu během 30 vteřin. Ostatní děti z církve nechte pozorovat, kdo nafoukne největší bublinu. Po uplynutí 30 vteřin řekněte „KONEC.“ Vítězem se stává ten kdo nafoukl největší bublinu. Všem hráčům ponechte bublifuky domů.
Nápověda: Bubliny mohou štípat do očí, proto poučte děti, aby je držely vzdálené od očí. Mějte po ruce pomocníky, kteří omyjí dětem oči, pokud bude potřeba. V případě, že se bublifuk vylije na koberec, vyčistěte jej vodou a vysušte ručníkem.


Vytisknout