Rychlík

Počet hráčů: 2 a více
Druh karet : francouzské nebo německé - 32 listů (u francouzských vyřadit část sady, ponechat pouze 7,8,9,10,J,Q,K,A
Hodnoty od nejnižší po nejvyšší: 7,8,9,10,J=10,Q=10,K=10,A=11
Cíl hry: dosáhnout nejvíce bodových hodnot

Bankéř rozdá každému jednu kartu. Začíná po levici a končí u sebe. Pak vyzve k uzavření sázek. Následně rozdá každému ještě dvě karty a všichni karty otočí. Vyrovnávání probíhá vždy mezi jednotlivým hráčem a bankéřem. Kdo má vyšší součet bodových hodnot, vyhrává. Při nižší součtu hráče propadá jeho sázka bankéři, naopak pokud má hráč vyšší součet než bankéř, obdrží z banku ekvivalent sázky. Tři stejné karty jsou více než jakýkoliv součet různých karet. Sejde-li se více trojic, vítězí trojice vyšších karet. V případě rovnosti nedochází ani k propadnutí, ani k výplatě (hráč si vezme zpět vsazenou částku).


Vytisknout