Dovednost a síla - Nácvik vyhledávání veršů

Účastníci: l chlapec a l dívka, vedoucí
Pomůcky: 2 Bible

Hra: Obě děti se musí postavit před skupinu se zavřenou Biblí v ruce. Vedoucí vyvolává předem připravené odkazy z Písma. Děti začnou okamžitě hledat tento verš. Kdo jej najde první, zvedne ruku. Vedoucí zavolá „STOP“ a dítě musí nahlas přečíst verš. Pokud jde o správný verš, získá bod. Hru opakujte s pěti různými verši ze staré i nové smlouvy. Dítě s větším počtem bodů vítězí.
Nápověda: Dejte si pozor na matoucí odkazy, které jsou během hledání těžko zapamatovatelné.


Vytisknout