Prší

Příklad varianty hry pro 2 až 5 hráčů:
(Hodnoty: 7, 8, 9, 10, spodek = 2, svršek = 3, král = 4, eso = 11)

Hráči se snaží co nejdříve zbavit všech svých karet. Kdo tak učiní nejdříve, vítězí. Rozdává se pět karet každému, zbytek zůstává na hromádce. Této hromádce říkáme talón. Vrchní karta talónu se otočí doprostřed jako základ odkládacího balíčku. Zahajuje předák po levici rozdávajícího. Na odložený list přikládá jednu kartu stejné barvy nebo hodnoty (tím může dojít ke změně barvy). Zvláštností hry je možnost použít jakéhokoliv svrška a přitom ohlásit změnu na libovolnou barvu. Nepoužije-li se žádná z možností, tedy pokud hráč například nemá vhodnou kartu v ruce, musí se vzít jeden list z vrchu talonu. Výjimku tvoří sedmička a eso. Je-li nesena sedmička, musí hráč po levici vzít dvě karty z talonu nebo přidat svoji sedmu, čímž přenese povinnost na dalšího hráče. Další pak již z talonu bere čtyři karty, pokud nemá sedmičku, atd. V případě nesení esa musí hráč po levici jedno kolo vynechat (nebere z talónu ani nenese), nebo také přihodit eso a posunout hru na dalšího. Dojde-li talón, použije se znovu otočený balíček bez poslední nesené karty. Kdo se zbaví první všech karet, hlásí „prší“ a je vítěz. Hra pouze na vítězství je nejzábavnější a nejrychlejší. Při detailnější hře je možno pokračovat dále o další pořadí, nebo počítat pořadí tak, že ostatní hráči sečtou bodové hodnoty karet, které jim zůstaly v ruce jako ztrátové.


Vytisknout