Akční - Hra s plážovým míčem

Účastníci: l chlapec a l děvče jako vedoucí týmu
Pomůcky: dva velké plážové míče

Hra: Diváci se účastní hry. Nejprve jim vysvětlete pravidla.
1. Každý zůstane sedět.
2. Nevstávejte.
3. Držte ruce u sebe.
4. Odpalte pouze plážový míč.
Vedoucí týmů začínají vhozením míče do svého týmu. Týmy vystřelí míč z přední části místnosti do zadní části místnosti a pak vystřelí míč zpět do přední části a svému vedoucímu. Když míč upadne, tým prohrál. Vítězný tým je ten, který lépe spolupracuje a vrátí míč svému vedoucímu jako první. Povolte oběma týmům dva nebo tři pokusy a udělte body podle jejich výkonu. Pokuste se povzbudit a nadchnout týmy k povzbuzování spoluhráčů.


Vytisknout