Dovednost a síla - Super hláskování

Účastníci: l chlapec a l dívka, kteří představují „superhláskovače“,
l skupina 9 dívek a l skupina 9 chlapců, kteří budou „držitelé písmen“
Pomůcky: propiska a 18 archů konstrukčního papíru (kartonu)

Hra: Na každý arch papíru napište jedno písmeno ze slova ODPUŠTĚNÍ. Vytvořte dvě sady. Každému „držiteli písmen“ dejte jedno písmeno. Superhláskovačům ukažte slovo, aby věděli, jak jej mají hláskovat. Pak zatočte superhláskovači a zamíchejte děti, které drží písmena. Na povel „START“ musí superhláskovači rozmístit své spoluhráče ve správném pořadí hlásek slova odpuštění.
Nápověda: Přesvědčte se, že písmena jsou dostatečně velká, aby je každý mohl vidět. Také zkontrolujte, že hráči drží písmena tak, že je všichni mohou dobře vidět.


Vytisknout