Dovednost a síla - Biblický baseball

Pomůcky: ceny, baseballová pálka a měkký Nerf-style míč

Hra: Účastní se všechny děti. Vezměte si pálku a odpalte míč na opačnou stranu místnosti. Jestliže dítě chytí míč v sedě, pozvěte je aby přišlo k vám na pódium. Neexistuje počet osob, které mohou hrát v každém týmu - neomezeně. Jsou 3 způsoby, jak tým může udělat aut:
l. Jestliže míč spadne na zem před tím, než ho někdo chytí.
2. Pokud se dítě postaví, aby chytilo míč.
3. Pokud je nějaká rvačka.
Po třech autech přejdi na opačný konec místnosti. Strana s největším počtem dětí na pódiu vítězí. Pro prodloužení hry si dopředu připravte několik otázek z předchozí biblické lekce. Požádejte vítězný tým, aby se postavil čelem k divákům. Vedoucí přečte první otázku. Kdo první zvedne ruku, může odpovídat. Pokud správně odpověděl, vyhrává cenu. Pokud ne, dejte šanci dalšímu dítěti. Pokračujte, dokud nebudou zodpovězeny všechny otázky.


Vytisknout