Ospalec

Příklad varianty karetní hry pro 3 až 4 hráče:
Druh karet : obvykle mariášové, lze však i jiné

Všechny karty se rozdají. Cílem hry je, aby hráč nasbíral kompletní řadu jedné barvy. Hra probíhá tak, že hráč vždy jednu ze svých karet pošle sousedovi po levici a takto se dále hráči střídají dokola. Ten, kdo nasbírá ucelenou řadu karet od jedné barvy, může karty položit na stůl a hlásit "vole lehni (vole padni)". Ostatní hráči na to musí zareagovat také položením karet. Prohrává ten, kdo zareaguje jako poslední. Tedy ten, komu zůstanou karty nejdéle v ruce. Hra se téměř shoduje s výše uvedeným popisem. Jediným rozdílem je to, že si dva sousední hráči mění karty navzájem. První hráč tedy předá jednu ze svých karet sousedovi po levici a ten mu vzápětí na oplátku předá jednu ze svých karet. Pak se tento druhý hráč otočí na třetího hráče a opět si spolu vymění dvě karty. A tak stále dokola, až někdo shromáždí ucelenou řadu karet shodné barvy. Kdo pak karty odloží jako poslední, ten je ospalec.


Vytisknout