Dovednost a síla - Hrachová párty

Účastníci: 2 chlapci a 2 dívky
Pomůcky: balík sušených hrášků, 8 příborových nožů, stopky, pytlík hrachové polévky

Hra: Nechte všechny čtyři, aby si vybraly osobu, která bude tuto hru hrát. Pak se přemístí do přední části místnosti a každý uchopí příborový nůž. Mají 20 vteřin na to, aby na svůj nůž umístili co nejvíce hrášků. Každému hráči dejte hrst a odpočítávejte čas. Napočítejte do 3 a řekněte „Hrachová party začíná.“ Na konci hry pomocník spočítá hrášky a určí vítěze. Vítězi dejte vtipnou odměnu - pytlík hrachové polévky.


Vytisknout