Oko bere - 21

Počet hráčů: 2 a více
Druh karet : německé s 32 listy (nebo francouzské - vyřadit část sady, ponechat pouze 7,8,9,10,J,Q,K,A)
Hodnoty od nejnižší po nejvyšší: 7,8,9,10,J=1,Q=1,K=2,A=11 (dvě esa=21)
Cíl hry: dosáhnout co nejbližšího součtu k hodnotě 21, ne však přes

Jedná se o českou variantu vycházející z francouzského originálu karetní hry "VINGT-ET-UN". Z původního základu pochází také např. Blackjack a Baccarat. Právě v bodovém ohodnocení karet se pravidla různí. I karetní hra Oko (neboli jednadvacet či oko bere) má pravidla regionálně odlišná, někteří hráči např. počítají J,Q,K = 1, jiní zase J=1, Q=2, K=3.
Existují i různé výklady postupu při vlastní hře. Dle prvního rozdá bankéř každému i sobě po dvou kartách. Hráči s výjimkou bankéře si karty prohlédnou a mohu požádat o další. Přitom uzavírají s bankéřem sázky. Pokud již žádný z hráčů další karty nechce, odkryje své i bankéř a případně si je rovněž doplní. Dle druhého výkladu bankéř nejprve stanoví výši sázky, zamíchá karty a každému rozdá reversem vzhůru po jedné, včetně sebe. Svou kartu otočí lícem vzhůru. Následně dle pořadí přidává hráči podle jeho přání vždy postupně jednu kartu po druhé (pokud o ni hráč požádá, např. výrazem "DALŠÍ", "JEŠTĚ", "DÁVEJ" apod.). Hráč musí uzavřít sázku, pokud součet hodnot jeho karet je deset a více. Snaží se přiblížit co nejvíce hodnotě 21, ale kdykoliv může ohlásit "DOST". Pokud riskuje příliš a jednadvacet přesáhne, musí ohlásit "PŘES" a platí bankéři sázku ihned. Když bankéř obslouží všechny hráče, může sám dobírat ke své vyložené kartě a snažit se také o jednadvacet. Následně každý hráč vypořádává svou sázku s bankéřem, nikoliv hráči mezi sebou navzájem.
Obecně platí, že vyšší součet vyhrává nad nižším. V případě shody vyhrává vždy bankéř. Pokud v průběhu hry obdrží hráč nebo bankéř dvě esa (jako dvě první karty), ohlásí "21". Již se dále o hru nezajímá, protože okamžitě inkasuje trojnásobek sázky.


Vytisknout