Dovednost a síla - Luštění verše

Účastníci: l chlapec, l dívka, časoměřič
Pomůcky: Zpětný projektor, kousky promítací blány s napsanými jednotlivými slovy veršů z Písma, stopky

Hra: Zopakujte verš, aby každý z diváků věděl, o jaký jde. Vypněte projektor a rozprostřete blány. Vysvětlete divákům, že horní hrana a spodní hrana základny projektoru jsou opačné než na plátně. Jeden z hráčů přistoupí k projektoru. Jakmile řeknete „START,“ musí rozluštit verš a umístit slova ve správném pořadí a na správné straně. Pak zapněte projektor, řekněte „TEĎ“ a časoměřič zapíše čas. Kdo v kratším čase rozmístí správně slova verše, vítězí.


Vytisknout