Dovednost a síla - Stavění věže

Účastníci: 2 týmy po 2 chlapcích a 2 dívkách
Pomůcky: l stůl, l0 - l2 prázdných plechovek od limonády

Hra: Plechovky rovnoměrně rozdělte mezi dva týmy. Když řeknete start, děti musí postavit z plechovek věž. Pokud plechovky spadnou, pomocníci je zvednou a dají zpět na stůl. Vítězem je tým, který jako první naskládá na sebe všechny plechovky, bez toho aby je hráči drželi.
Nápověda: Plechovky by měly být prázdné, aby se nevylil jejich obsah v případě, že by spadly.


Vytisknout