Kvarteto

Počet hráčů: 3 až 6
Počet karet: 32 (kvarteto tvoří čtyři karty stejné hodnoty)
Cíl hry: získat co nejvíce kvartet (k sobě patřících čtveřic karet)

Zamíchané karty se rozdají všechny mezi jednotlivé hráče. Hru začíná hráč sedící po levici rozdávajícího hráče. Zeptá se kteréhokoliv hráče na konkrétní kartu, kterou hledá za účelem sestavení kvarteta. Pokud vyzvaný hráč tázanou kartu opravdu má, musí ji odevzdat tazateli.
Ten pak pokračuje dále stejným způsobem. Ptá se kteréhokoliv z hráčů na jednotlivé karty, až dokud jeden z dotazovaných kartu nemá. Pokud dotázaný hráč žádanou kartu nevlastní, dostává se tak na tah a pokračuje ve hře. Složí-li hráč úplné kvarteto, je povinen ho vyložit na stůl.
Kvartetová série se skládá vždy ze 4 karet. Vítězí ten hráč, který jich má na konci hry na stole vyložených nejvíce.


Vytisknout