Dovednost a síla - Kontrola, dvojitá kontrola

Pomůcky: promítací blány s obrázky s malými rozdíly, 2 tužky, 2 papíry, stopky

Hra: Rozdělte děti do družstva dívek a družstva chlapců.
Obě družstva se pokusí najít rozdíly na obrázcích. Kapitánům obou týmů dejte papír a tužku na zapsání odpovědí. Promítněte obrázky. Vysvětlete, že na první pohled vypadají stejně, ale podíváte- li se pečlivě, uvidíte veliké rozdíly. Požádejte je, aby jich zapsali co nejvíce a co nejrychleji. Ať pracují potichu a kapitánovi šeptají odpovědi. Nechte je pracovat 60 - 90 vteřin. Pak seberte seznamy a nahlas je přečtěte. Přitom uveďte, co je správně a co špatně. Vyhlaste vítěze.


Vytisknout