Asociace I. (dvojice)

Potřeby - lidi: lidi 0
Potřeby - věci: papír, tužka
Hráči: 4-8
Doba: libovolná
Jak: Dvojice
Hra se hraje po dvojicích (z čehož vyplývá nutný předpoklad správné parity hráčů, doporučený počet 6), ideální je když dvojice sedí naproti sobě (postačující podmínka: kupé ve vlaku). V každé dvojici označíme jednoho hráče A, druhého B. Některý hráč, ze skupiny A vymyslí nějaké podstatné jméno a sdělí ho ostatním hráčům A (ti budou napovídat). Hráč po jeho pravici začíná napovídat. Napovídá se jedním slovem. To slovo může být v podstatě jakékoli, jen nesmí mít stejný kořen s hádaným slovem, nesmí to být překlad do cizího jazyka a nesmí to být novotvar.

Poté jeho spoluhráč hádá (opět jedno slovo). Pokud neuhádne, napovídá další hráč (důležité je, aby hráč, který dané slovo vymyslel, napovídal až poslední). Dvojice, která uhádne, získává bod. Po té vymýšlí slovo, jiný hráč A. Až se ve vymýšlení prostřídají všichni hráči A, vymýšlí (a napovídají) hráči B.


Vytisknout