Akční - Muzikantův klobouk

Účastníci: 6 dětí
Pomůcky: 5 větších klobouků /vojenské helmy, velké mísy, umělohmotné kyblíky/, hudební nástroj nebo kazeta a přehrávač.

Hra: Účastníci se postaví za sebe do kruhu. Vysvětlete, že hra je stejná jako „Hudební židle,“ ale nyní budou používat klobouky. Když začne hrát hudba, dá každý „klobouk“ na hlavu hráče, který stojí před ním. Musí se rychle pokračovat, dokud se nezastaví hudba. Když se hudba zastaví, nechá si každý klobouk, který má. Hráč, který je bez klobouku, se posadí. Odejměte jeden klobouk a zmenšete kruh. Pokračujte dokud nezůstanou jen dva hráči. Postavte je čelem k sobě. Když hráč položí „klobouk“ na hlavu druhého hráče, musí pustit ruce z „klobouku“, takže oba dva nemohou držet „klobouk“ najednou. Hráč, který má „klobouk“ na hlavě, když skončí hudba, vítězí.
Nápověda: Procvičte hru s dětmi než začnete hrát. Pro malé děti to může být těžké. Než začnou, měly by mít představu o tom, jak se hra hraje.


Vytisknout