Akční - Pošetilí králové

Účastníci: 2 chlapci a 2 dívky
Pomůcky: 2 židle
2 plechovky Silly String
2 pravítka

Hra: Jeden chlapec a jedna dívka jsou králové. Každý si sedne na trůn (židli) čelem k publiku. Další dvě děti jim vytváří královské koruny. Postaví se za krále s plnou plechovkou „Silly Strings“ a jejich úkolem je vytvořit na hlavách králů co největší hromádku z „pošetilých provázků.“ Děti, které tvoří koruny, mají na práci přesně jednu minutu. Pak pomocníci pomocí pravítek změří „koruny.“
Nápověda: Pomocníci musí měřit rychle neboť „koruny“ z tohoto materiálu se mohou snadno rychle zplacatit nebo spadnout.
Poznámka: Silly Strings je materiál pevnější než pěna, stříkaný ze spraye v podobě „provázků“.


Vytisknout